Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kisko
 
Haapaniemen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Haapaniemen kartanon mailla, Kirkkojärven rannalla on säilynyt kivinen linnanraunio 1500-luvulta, Hornien kaudelta. Haapaniemen vanhan rälssisäterin puinen, mansardikattoinen päärakennus on 1720-luvulta, joskin se on 1920-luvulla kokenut monia muutoksia. Pihapiirissä on vanhoja aittoja. Niemen vanha puusto yhdessä järvimaiseman ja Haapaniemen edustalla olevan saaren kanssa muodostavat arvokkaan maisemakokonaisuuden.