Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kisko
 
Orijärven kaivosalue
 
Kuvaus:

Orijärven 1700-luvun keskivaiheilla perustetun kuparikaivoksen alueella on säilynyt kaivoskartanon puinen päärakennus 1700-luvun lopulta, joitakin työväenasuntoja sekä vanha kaivostorni maisemallisesti merkittävien, veden peittämien avolouhosten vierellä.