Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kisko
 
Mommolan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mommolan kartano sijaitsee maisemallisesti vaikuttavalla paikalla Toijan kylässä Kirkkojärven pohjoispuolella. Kartanon puinen, kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1782. Sen rakennutti myöhemmin Savon ja Karjalan maaherrana toiminut Olof Wibelius. Rakennuksessa on tehty joitakin muutoksia 1800-luvun kuluessa, mutta se antaa silti edustavan kuva 1700-luvun kartanokulttuurista. Pihapiiriin kuuluu vanhempi puinen päärakennus 1600-luvun lopulta. Kolmas, pihan länsisivua rajaava asuinrakennus on 1700-luvun alkupuolelta ja uusittu nykyiseen asuunsa 1937 (E.Kuhlefelt-Ekelund). Kartanon englantilaistyylinen puisto juontaa alkunsa 1780-luvulta.