Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Korppoo
 
Korppoon kirkonseutu
 
Kuvaus:

Korppoon kirkonkylän vanha asutus sijaitsee kirkon länsipuolisessa laaksossa. Kirkonkylä on säilyttänyt perinteisen mittakaavansa. Vanha maantie johtaa kirkonkylästä koilliseen, Galtbyn historialliseen satamapaikkaan. Tien varrella on vanhaa rakennuskantaa ja satamassa ryhmä ranta-aittoja.
-Korppoon keskiaikaisen kivikirkon vanhimman osan muodostaa sakaristo, joka on valmistunut 1300-luvun alkuun mennessä. Runkohuone on muurattu1300-luvun puolivälissä. Sen kuoriosa on muuta kirkkosalia kapeampi. Korkean länsitorninsa ja asehuoneen se sai 1400-luvun alussa. Kirkko oli alunperin kaksilaivainen, mutta muutettiin 1400-luvun keskivaiheilla yksilaivaiseksi ja holvattiin kolmella tähtiholvilla. Holvien kalkkimaalaukset ovat varsin primitiiviset. Kirkko restauroitiin 1952-53 (N.E.Wickberg), jolloin palautettiin alkuperäiselle paikalleen ainutlaatuinen keskiaikainen kuorilehteri. Kirkossa on lisäksi runsaasti 1400- ja 1500-lukujen veistotaidetta. Vanhaa kirkkomaata ympäröi harmaakiviaita, johon liittyy 1600-luvun lopulla muurattu porttihuone. Kirkkomaalla on Korppoonkartanon tiilinen, valkeaksi rapattu hautakappeli vuodelta 1784. Paarihuone on vuodelta 1831.
-Korppoonkartanon kaksikerroksinen, kivinen päärakennus on varhaisimpia uusklassillisia kartanorakennuksia maassamme. Sen rakennutti hovioikeudenasessori Herman Mjödh vuosina 1802-04 (C.Bassi). Kartanorakennuksen interiöörit ovat poikkeuksellisen hyvin säilyneet.
-Korppoon pappilan entisessä, 1700-luvulla rakennetussa renkituvassa ovat kotiseutumuseon kokoelmat. Museoalueella on lisäksi neljä aittaa ja rantavaja.