Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Korppoo
 
Utön satama ja kylä/Saaristomeren kansallispuisto
 
Kuvaus:

Utön 1753 rakennettu majakka on maamme vanhin. Nykyiseen muotoonsa se muurattiin 1814. Majakkatornissa on ainutlaatuinen kirkkosali. Utön varsinaisena kirkkorakennuksena on 1909-11 rakennettu harmaakivinen rukoushuone. Majakan ympäristössä on sekä vanhoja että uudempia luotsiasumuksia, jotka muodostavat yhdessä venäläisen sotaväen käyttöön rakennettujen pienten puisten kasarmien kanssa tasapainoisen kokonaisuuden.