Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Korppoo
 
Österskär/Saaristomeren kansallispuisto
 
Kuvaus:

Österskärin pienessä saaressa on asutus keskittynyt suojaisan sataman rantaan. Kylässä on säilynyt eheänä kokonaisuutena vanhoja asuin- ja talousrakennuksia sekä venesuojia.