Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kustavi
 
Lypyrtin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lypyrtin kulttuurimaisemassa on havaittavissa lukuisia saaristolaiseen elämänmuotoon kuuluneita rakennuksia ja pienmaisemia.
-Alastalo on tullut tutuksi Volter Kilven tuotannosta. Tilan pitkä päärakennus on 1800-luvulta.
-Lypyrtissä on jo vanhastaan ollut huvila-asutusta. Edustavin on Villa Hornborgin hirsihuvila korkeine torneineen vuodelta 1923 (L.Sonck).
-Lypyrtin luotsiaseman sveitsiläistyylinen rakennus on 1800-luvun jälkipuolelta.
-Holman saaressa on vanha luotsin asunto.