Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kustavi
 
Kaurissalon Itätalo
 
Kuvaus:

Kaurissalon Itätalo muodostaa ympäröivine kulttuurimaisemineen edustavan ja monipuolisen 1800-luvun maatilakokonaisuuden.