Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laitila
 
Laitilan kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Laitilan keskiaikainen, Pyhälle Mikaelille nimetty kivikirkko on rakennettu ja holvattu 1470-luvulla. Muodoltaan ja päätykoristelultaan se liittyy uusmaalaisiin hallikirkkoihin. Kolmilaivaisen kirkkosalin keskilaiva on holvattu tähtiholvein ja sivulaivat ristiholvein. Kylkiäisinä ovat runkohuonetta vanhempi, mahdollisesti 1300-luvun alkupuolelta oleva sakaristo ja viimeisenä valmistunut asehuone. Kirkon rikkaat kalkkimaalaukset ovat vuodelta 1483 ja kuuluvat Pietari Henrikinpojan koulukunnan piiriin. Ne paljastettiin uudestaan kirkon entistämisen yhteydessä 1924-27 (A.W.Rancken, J.Rinne, O.Niemi). Viimeisin restaurointi suoritettiin 1967-68 (E.Järventaus). Erillinen, alaosaltaan graniittilohkoista muurattu ja yläosaltaan korkeaan huippuun päättyvä kellotapuli on vuodelta 1883 (Kiseleff & Heikel). Graniittinen alaosa on suurimmaksi osaksi perua vanhemmasta tapulista. Kirkkoa ja tapulia ympäröi vanha hautausmaa, jonka reunassa sijaitseva harmaakivinen kirkkomakasiini on vuodelta 1866.
-Kirkkomaisemaan läheisesti liittyvä Kustaa Hiekan lukutupa on rakennettu 1937 (H.Enko).