Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laitila
 
Palttilan kartanoympäristö
 
Kuvaus:

Palttilan kartanon rakennusryhmä sijaitsee Sirppujoen rannalla laajan peltoaukean keskellä. Kartanon empiretyylinen päärakennus on 1840-luvulta. Pihapiiriin kuuluu harmaakivikellari 1600-luvulta. Hallitsevalla paikalla mäellä on uusgoottilainen tiilimakasiini. Rakennuksia ympäröi vanha puisto. Palttilan kartanoympäristö liittyy pohjoisessa Untamalan kylän kulttuurimaisemaan.