Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Juva
 
Kaskiin kylämaisema
 
Kuvaus:

Kaskiin kylä on rakennettu kahden korkeahkon mäen rinteille. Rakennukset muodostavat yhdessä peltojen, kiviaitojen ja metsämaiseman kanssa kauniin, pienipiirteisen kokonaisuuden.