Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laitila
 
Untamalan raittikylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Untamalan kylän pitkästä asutushistoriasta kertovat lukuisat rautakautiset kalmistot ja uhrikivet. Kylä sijitsee laajalta peltoaukealta kohoavalla harjanteella nauhamaisesti. Kylän etelä- ja länsipuolella levittäytyvät laajat järvienkuivatuksesta syntyneet peltoaukeat. Kylän rakennukset sijaitsevat vanhan kyläraitin varrella. Vanhaa tiiviistä kyläasutusta on säilynyt erityisesti kirkon ympäristössä. Sarkin harmaapintainen asuinrakennus 1700-luvulta on kotiseutumuseona.
-Untamalan Pietarille pyhitetty kyläkirkko sijaitsee vanhalla kalmistopaikalla. Nykyinen puukirkko on vuodelta 1785. Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jonka pohjoisseinästä ulkonee sakaristo. Nykyiseen asuunsa kirkko korjattiin 1870. Kivimuurin ympäröimällä hautausmaalla on ainutlaatuinen varhaiskeskiaikainen hautamuistomerkki, Kalevanpojan viikatteentikku.