Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Laitila
 
Koukkelan Kauppila
 
Kuvaus:

Koukkelan kylässä on eteläisen Suomen parhaiten säilynyt umpipiha, Kauppila. Vanhan talonpoikaistilan hirsiset asuin- ja ulkorakennukset rajaavat tiiviiisti neliömäistä miespihaa. Umpipihan ulkopuolella on vanhoja talousrakennuksia, joukossa mamsellityyppinen tuulimylly. Kauppilan rakennukset ovat ilmeisesti 1700- ja 1800-luvuilta, mutta kuvastavat huomattavasti vanhempaa rakennustraditiota.