Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lemu
 
Lemun kirkkomiljöö
 
Kuvaus:

Lemun keskiaikainen kirkko on säilyttänyt hallitsevan asemansa viljelysten ympäröimässä kirkonkylässä.Pyhälle Olaville nimetty kivikirkko on rakennettu1400-luvun keskivaiheilla. Samassa yhteydessä vanha 1300-luvun alussa rakennettu kivisakasti muutettiin asehuoneeksi. Kolmilaivaisen kirkkosalin keskilaivassa on tähtiholvit ja sivulaivoissa ristiholvit. Nuorin keskiaikaisista osista on pohjoissivun sakaristo. Kirkkoa ympäröi vanha kivimuurin rajaama hautausmaa, jonka vieressä on 1887 rakennettu lainamakasiiini. Siinä toimii Lemun kotiseutumuseo. Kirkon koillispuolella sijaitseva puinen kellotapuli on vuodelta 1812 (RIK 1798).