Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lemu
 
Mannerjärven Yli- ja Alitalo
 
Kuvaus:

Mannerjärven Yli- ja Alitalo muodostavat edustavan talonpoikaisrakennusten ryhmän. Pääosa rakennuksista on 1800-luvun alkupuolelta.