Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lieto
 
Aurajokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Liedossa Aurajokilaakson kulttuurimaisema on edustavimmillaan. Maiseman kiinnekohtina ovat Liedon keskiaikainen kivikirkko ja Vanhalinnan dramaattisesti kohoava muinaislinna. Maatalousmaisema on säilynyt parhaiten joen länsirannalla sekä itärannalla Vanhalinnan tien varrella.
-Liedon keskiaikainen, apostoli Pietarille pyhitetty kivikirkko on rakennettu 1300-luvun alkupuolella. Runkohuoneen kulmissa on massiiviset tukipilarit. Sivumuurit korotettiin 1400-luvun keskivaiheilla ja samalla rakennettiin asehuone. Kirkkosali holvattiin 1400-luvun lopussa kolmilaivaiseksi. Keskilaivassa on tähti- ja sivulaivoissa ristiholvit. Kirkon itäpäähän lisättiin tiilipintainen, kuusikulmainen kuori 1902 (H.Rancken). Kirkko korjattiin viimeksi 1970-72 (E.Järventaus). Erillinen, alaosaltaan harmaakivinen kellotapuli on vuodelta 1766 (M.Blomgren). Vanhaa kirkkomaata ympäröi kivimuuri ja kuusiaita, jonka kiviset portit ovat vuodelta 1816.
-Kirkon läheisyydessä sijaitsee Liedon ensimmäinen kansakoulu vuodelta 1883 sekä vanha kunnantupa.
-Liedon Vanhalinna on ollut pakolinnana jo 500-luvulla ja sitä on käytetty aina 1300-luvulle saakka. Jyrkän kallion laella on jäännöksiä kivimuureista. Vanhalinnan kartanon klassistinen päärakennus on museokäytössä. Vanhalinnan tie on parhaiten säilynyt osa vanhaa Hämeen Härkätietä Turun seudulla.
-Aurajokeen laskevan Savijoen yli johtaa Loukinaisten yksiaukkoinen kivisilta.
-Kukkarkoski muodostaa arvokkaan jokivarsimaiseman lehtoineen ja vanhoine siltoineen, patoineen ja myllyrakenteineen. Kosken partaalta on löydetty merkkejä kivikauden asutuksesta.