Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Aurajoen länsiranta
 
Kuvaus:

Aurajoen länsirannalla on säilynyt vanhaa turkulaista kaupunkikuvaa Tuomiokirkkosillan länsipuolella. Yhtenäisen kokonaisuuden muodostaa Läntinen Rantakatu 1-17, jossa on monia rakennuskerrostumia. Rantanäkymälle antavat leimansa jokivarren puuistutukset.
-Linnankatu 3; Ingmanin talona tunnettu rakennus koostuu monista eri aikoina rakennetuista osista, joista vanhimmat on rakennettu ainakin ennen vuotta 1742. 1700-luvun jälkipuolella rakennuksessa sijaitsi ns. Seipelin sali, joka oli Turun huomattavin ravintola- ja juhlahuoneisto 1700-luvulla. Rakennusta on muutettu Turun palon jälkeen sekä vuosisadan vaihteessa. Nykyinen jugendvaikutteinen katujulkisivu on vuodelta 1904 (F. Strandell).
-Turun kaupunginkirjasto on rakennettu 1901-03 (K.A.Wrede). Rakennuksen arkkitehtonisena esikuvana on ollut Tukholman Ritarihuone.
-Läntinen Rantakatu 1; entinen triviaalikoulu on rungoltaan 1700-luvulta, nykyasu vuodelta 1829-30.
-Läntinen Rantakatu 3; Kauppaseuran talo 1844-45 (P.J.Gylich).
-Läntinen Rantakatu 5; ns. Heurlinin koulu, kaksikerroksinen kivitalo vuodelta 1829 (C.Bassi).
-Läntinen Rantakatu 7, entinen Turun sokeritehdas, kolmikerroksinen kivirakennus on rungoltaan 1756-58 (C.F.Schröder), muutos 1814 (C.L.Engel), nykyasu vuodelta 1828 (C.Bassi).
-Läntinen Rantakatu 9; kolmikerroksinen kivirakennus rakennettiin 1814-15 (C.L.Engel), nykyasu vuodelta 1828 (P.J.Gylich). Saman tontin Aurakadun puoleisen sivun täyttää nelikerroksinen liike- ja suintalo Verdandi vuosilta 1897-98 (F.Strandell).
-Läntinen Rantakatu 11; Turun kaupungintalo rakennettiin alunperin seurahuoneeksi 1810-11 (C.Bassi) ja muutettiin kaupungintaloksi 1879-83 (F.A.Sjöström). Saman tontin kaksi matalampaa kivirakennusta ovat n. vuodelta 1860 (G.T.Chiewitz).
-Läntinen Rantakatu 13; Kaupungintalon vieressä sijaitseva yksikerroksinen puinen kaupunkitalo on 1800-luvun alusta ja harvoja Turun palolta säilyneitä. Samalla tontilla oleva Qwenselin puutalo, nykyinen apteekkimuseo, on rakennettu ilmeisesti 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa. Rakennusta on jatkettu 1800-luvun alussa. Piharakennukset ovat vuodelta 1784.
-Läntinen Rantakatu 15; yksikerroksinen puurakennus on rungoltaan 1800-luvun alkupuolelta, nykyasu 1893-94 (A.Kajanus).
-Läntinen Rantakatu 17; kaupunginkanslian nelikerroksinen kivirakennus on rakennettiin 1908-09 (K.Wasastjerna, G:A.Lindberg).