Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Eerikinkatu 13-17, VII/10/4,6 ja 8
 
Kuvaus:

Eerikinkatu 13-17 varrella olevat tontit kuuluvat Turun vanhaan liikekeskustaan ja ovat Turun kaupunkihistoriallisesti arvokkainta liike- ja julkisten rakennusten aluetta.
-Tontilla 4 sijaitsevat Turun Ruotsalainen teatteri , nk. Baakarintalo ja nk. Apteekkitalo . Vuonna 1839 valmistunut Ruotsalainen teatteri (P.J.Gylich, C.L.Engel) on ensimmäinen kivirakenteinen teatteritalo Suomessa. Teatteria uudistettiin ja laajennettiin 1865-66 (C.J. von Heideken). Teatterisalin ja näyttämön nykyhahmo sekä teatteritalon ulkoasu ovat1880-luvulta (C.J. von Heideken).
-Apteekkitalo on valmistunut vuonna 1865 ja Baakarintalo vuonna 1877, molempien piirustukset ovat C.J. von Heidekenin laatimat.
-Tontilla 6 sijaitseva St.Erikin nimellä tunnettu liikerakennus on vuodelta 1912 (S.A.Lindqvist). Ns. Antintalo tontilla 8 on Turun ensimmäinen perinteinen kauppabasaari. Vuonna 1891 valmistuneesta rakennuksesta (K.V. Reinius) on säilynyt katujulkisivu, muu osa rakennusta on purettu ja rakennettu uudelleen 1984-86.