Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Juva
 
Koikkalan kylämaisema
 
Kuvaus:

Koikkalan laaja kulttuurimaisema muodostuu Koikkalan kylästä, vanhasta myllypaikasta sekä Koikkalan kartanosta. Kylästä avautuu peltojen yli kaunis järvimaisema Luonterille. Koikkalan kylässä käytiin Nuijasodan aikana suuri taistelu, jonka muistoksi on pystytetty kivi.
-Koikkalan kyläkirkko rakennettiin 1959 (M.Välikangas). Tiilinen pitkäkirkko on rapattu valkeaksi. Kirkkoon liittyy seurakuntasali ja erillinen kellotapuli.
-Koikkalan vesimylly on rakennettu hirrestä 1914.
-Koikkalan vanhan säterikartanon (Haneberg)puinen päärakennus on vanhimmilta osin 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta. Sitä on muutettu 1850-luvulla, 1900-luvun alussa ja 1927, jolloin se sai frontonit. Kivestä jahirrestä rakennettu navetta on 1880-luvulta. Hirsinen viljamakasiini ja aitta ovat 1800-luvulta.