Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Oikeustalon tontti; Linnankatu 43 - Sairashuoneenkatu 2-4
 
Kuvaus:

Entinen Wicander & Larssonin korkkitehtaan kolmikerroksinen, kivinen tehdasrakennuson vuodelta 1893 (A.Kajanus). Pihan puolella siihen liittyy matalampi voima-asema savupiippuineen. Tontin länsisivulla oleva kaksikerroksinen varastorakennus on vanhimmilta osin tehdasrakennuksen ikäinen.