Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Turun linna puistoineen
 
Kuvaus:

Turun linna perustettiin saarelle Aurajoen suulle 1280-luvulla Ruotsin kruunun hallintolinnaksi. Muodoltaan se oli avoin leirikastelli, jossa oli ympärysmuuri ja kaksi tornia.Seuraavan vuosisadan alussa tästä leirikastellista muodostettiin suljettu linna, joka oli jaettu päälinnaan ja esilinnaan. 1300- ja 1400-lukujen vaihteessa rakennettiin mm. holvatut Kuninkaansali, Nunnakappeli ja Herrainkellari. Sten Sture vanhempi rakennutti 1480-luvulla itätornin kaksi ylintä kerrosta ja ns. Sturenkirkon. Juhana-herttuan aikana 1556-63 Turun linna uudistettiin komeaksi renessanssilinnaksi. Pohjoissiiven ylimpään kerrokseen rakennettiin uusi kuninkaansali ja sisäpihan keskelle valmistui uusi porrastorni. Samanaikaisesti täydennettiin myös päälinnan itäpuolella sijaitsevaa esilinnaa. Sen kaakkoiskulmaan rakennettiin 1568-74 pyöreä tykkitorni. Esilinnan merkitys kasvoi vähitellen kunnes siitä 1630-luvulla tuli Suomen kenraalikuvernöörin, Pietari Brahen virka-asunto. Linna oli tuolloin saavuttanut pääpiirteissään nykyisen hahmonsa. Turun linna vaurioitui pahoin vuoden 1941 pommituksessa, minkä jälkeen päälinna korjattiin 1946-61 (E.Bryggman, O.Kestilä). Esilinnaa on korjattu 1975-86 ja päälinnaa 1987-93 Linnankadun pohjoispuolella on neljä kauppiasmakasiinia 1880-luvulta. Turun linna on edelleen Aurajokisuun huomattava maamerkki, joskin lisääntyvät satamarakenteet haittaavat sen maisemallista asemaa.