Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Pikisaaren kylä
 
Kuvaus:

Pikisaaren kylä on vanha satamapaikka ja luotsien asuma-alue. Alueen vaihteleva rakennuskanta on sijoittunut vapaasti esikaupunkimaiseksi taajamaksi. Vanhimmat asuinrakennukset ovat 1800-luvun alusta. Entinen tullirakennus on 1830-luvulta ja luotsiasema vuodelta 1905. Pikisaarella on huomattava asema Aurajoen suun ja Ruissalon merellisessä kulttuurimaisemassa.