Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Laivateollisuuden asuntoalue
 
Kuvaus:

Laivateollisuus Oy:n yhtenäinen, 15 puisen asuinrakennuksen muodostama pientaloalue on rakennettu 1946-48 (E.Bryggman).