Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Juva
 
Inkilä, Tietti ja Loukio torppineen ja myllyineen
 
Kuvaus:

Rautjärven ja Syysjärven välisellä alueella vanhan maantien molemmin puolin on monipuolista kulttuurimaisemaa. Inkilän Rävynkosken, Siikakosken ja Inkilänkosken partailla on toiminut monia myllyjä. Kolme alueen suurtilaa: Inkilä, Tietti ja Loukio muodostavat torppineen erikoisen kokonaisuuden.
-Inkilän päärakennus on vuodelta 1853. Se on rakennettu savesta, kivistä ja kanervista. Rakennusta jatkettiin 1800-luvun lopulla ja tämä osa uusittiin 1980-luvulla. Pihapiiriin kuuluvat lisäksi väentuparakennus, navetta ja joukko ulkorakennuksia. Talvisodan viime päivinä päämaja oli sijoitettuna Inkilään.
-Tietin vanhan ratsutilan aumakattoinen päärakennus on 1800-luvulta. Pihapiiriin kuuluu lisäksi kaksikerroksinen aitta sekä kivi- ja hirsirakenteinen talli.
-Loukion klassistinen puinen päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1770. Se korjattiin 1840 ja ulkoasu entistettiin 1969. Pihaa ympäröivät väentupa, aitta, tilanhoitajan asunto ja vaja. Pihaan johtaa koivukuja.
-Mikkeli-Juva valtatien varrella sijaitseva Loukion vesimylly on vuodelta1854. Generaattori siihen asennettiin 1922. Myllyyn liittyy generaattorikoppi, myllärin tupa sekä aittarivi.