Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Brinkhallin kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Brinkhallin l. Prinkkalan kartanon kivistä, kaksikerroksista päärakennusta alettiin rakentaa 1793 (G. v Bonsdorff). Rakennus on ensimmäisiä uusklassillisen tyylin edustajia maassamme. Pihapiiriä rajaa kaksi samanikäistä siipirakennusta. Kartanoon kuuluu vanhempi, symmetrinen puisto sekä Bonsdorffin perustama, lajinsa vanhimpiin kuuluva englantilaistyylinen puisto.