Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Turku
 
Maarian kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Maarian keskiaikainen, Neitsyt Marialle pyhitetty kivikirkko on rakennettu 1300-luvulla. Varhaisempaan puukirkkoon liittynyt sakaristo on 1200-luvun loppupuolelta. Länsipäädyn toisessa kulmassa on suuri torninjalusta 1400-luvun alusta. Kolmilaivaista kirkkosalia kattavat ristiholvit ovat 1300-luvun jälkipuolelta. Kaksi itäisintä holvia muurattiin tähtiholveiksi 1400-luvun jälkipuolella. Samalta ajalta ovat kirkon rikaskoristeiset tiilipäädyt. Kirkkosalin primitiiviset kalkkimaalaukset ovat 1400-luvulta. Harmaakivimuurin ympäröimällä kirkkomaalla on kaksi hautakappelia 1700-luvun lopulta. Kirkkomaisemaan liittyy Maarian 1791 rakennettu kirkkoherranpappila. Liikennejärjestelyistä huolimatta Maarian kirkon maisemallinen merkitys osana Vähäjoen kulttuurimaisemaa on huomattava.