Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Uusikaupunki
 
Uudenkaupungin keskustan puutalokorttelit ja kirkot
 
Kuvaus:

Uusikaupunki perustettiin vuonna 1617. Säännöllisen ruutuasemakaavan se sai 1649 (C.Claesson). Vuosina 1846 ja 1855 kaupunkia kohtasivat tuhoisat tulipalot ja uusi, paloturvallisuuteen tähtäävä asemakaava vahvistettiin 1856 (1855, G.T.Chiewitz). Tälle meidän päiviimme säilyneelle kaupunkirakenteelle on ominaista leveä ja matala katutila, jota kehystävät puurivit sekä kortteleiden sisäiset palokujat. Perinteisestä puukaupungin mittakaavasta piittaamaton uudisrakentaminen erityisesti 1960- ja 70-luvuilla rikkoi keskeiset osat kaupunkia. Vanhaa, empirevaikutteista rakennuskantaa on kuitenkin säilynyt laajana konaisuutena Ylisenkadun pohjoispuolella. 1980-luvulla laadittu asemakaava on suojeluun tähtäävä.
-Uudenkaupungin vanha kivikirkko on muurattu harmaakivestä 1623-29. Suorakaiteen muotoiseen pitkäkirkkoon liittyy sakaristo vuodelta 1752 ja kellotapuli vuodelta 1775. Seinämuureja on korotettu 1700-luvulla. Kirkkomaalla on kolme 1700-luvulla harmaakivestä muurattua hautakappelia sekä luuhuone. Vanhan kirkon ympäristössä Vallinmäen rinteillä on säilynyt joukko käsityöläisasumuksia kaupunkipaloja edeltävältä kaudelta.
-Uudenkaupungin uusi kirkko muurattiin peittämättömästä tiilestä 1858-63 (G.T.Chiewitz). Se on basilikaalinen, länsitornillinen pitkäkirkko. Alttaritaulu on uusikaupunkilaisen R.W.Ekmanin.
-Alisenkadun varrella sijaitsevan Jungqvistin talon edustava puinen päärakennus on rakennettu 1853-56. Myllykadun puoleinen asuin- ja ulkorakennus, pitkä ulkorakennus asuntoineen ja verstaineen tontin itäreunalla sekä talousrakennukset palokujaa vastaan ovat 1840-luvun jälkipuolelta. Koko Alisenkadun, Ylisenkadun, Myllykadun ja Nordströminkadun rajaama kortteli on säilyttänyt perinteisen rakennuskantansa.
-Myllymäen kansanpuistoon, historiallielle myllykalliolle on siirretty 1930-luvulla neljä tuulimyllyä.
-Uudenkaupungin rautatieasema on vuodelta 1924.
-Kaupunginlahden etelärannalla on säilynyt joukko hirsisiä makasiineja 1800-luvun jälkipuolelta.