Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Juva
 
Vehmaan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vehmaan kulttuurimaisemalle antavat leimansa selkeästi kaakko-luode -suuntaiset alavat, nauhamaiset peltoalat. Vehmaan kartano sijaitsee kahden kapean peltonauhan välisessä saarekkeessa ja Vehmaan kylä sekä kartanon entiset torpat maisema-alueen luoteispäässä.
-Vehmaan kartano on perustettu ratsutilaksi 1600-luvulla. Kartanon edustava, puinen päärakennus on vuodelta 1849 (G.E.Grotenfelt). Myöhemmin sitä lisättiin kahdella siipirakennuksella. Rakennusryhmään kuuluu lisäksi komea kivinavetta sekä useita muita talousrakennuksia. Kartanopihaan johtaa maantieltä koivukuja.
-Vehmaan kylässä on säilynyt monia alueelle tyypillisä talonpoikaistaloja rakennusryhmineen ja ympäröivine peltoineen. Kyläkeskuksen pohjoislaidalla on vanha koulurakennus vuodelta 1920.
-Maisema-alueen eteläpuolella on Vehmaan hirsinen vesimylly, joka on siirretty nykyiselle paikalleen 1877. Se on sisustettu museoksi.