Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Uusikaupunki
 
Pyhämaan kirkonkylä ja Kettelin kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pyhämaan kirkonkylän maisemalle on ominaista vanhan maantien varrella sijaitsevat talonpoikaistalot sekä pienijakoiset viljelyaukeat ja niityt. Kirkonkylän keskukselle antavat leimansa vanha ja uusi kirkko. Kulttuurimaisema jatkuu pohjoisessa Kettelin kylässä, joka on säilyttänyt varsin hyvin vanhan ryhmäkylän luonteensa.
-Pyhämaan Luodon uhrikirkko on rakennettu puusta 1647-52. Pohjaltaan suorakaiteen muotoisen pitkäkirkon itäpääty on kolmitaitteinen. Kirkkosalia kattaa kolmitaitteinen lautaholvi. Sali on jaettu kahteen osaan koristeellisella kuoriaitauksella. Kirkkosalin seinät ja holvi on maalattu rikkain allegorisin kuvin ja ornamentein 1667 (ilm. C.H.Wilbrandt). Maalaukset restauroitiin 1935 (A.W.Rancken, O.Niemi).
-Vieressä sijaitseva Pyhämaan uusi kirkko on rakennettu harmaakivestä 1804 (1795, RIK). Muodoltaan se on päätytornillinen pitkäkirkko. Uusgoottilaisen päätteensä torni sai 1908 (J.F.Lindegren). Kirkkojen ympärillä on vanha hautausmaa.
-Kettelin kylän monipuolisesta vanhasta rakennuskannasta mainittakoon Alisen Uusikartanon vanha päärakennus ja aitta sekä Vuorelan hyivn säilynyt torpan rakennusryhmä.