Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Paavalniemen kylä
 
Kuvaus:

Kemijoen etelärannalla peltojen ympäröimänä sijaitseva Paavalniemi on Rovaniemen seudun arvokkaimpia viime vuosissadn puolella syntyneitä talouskeskuksia.