Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Ylikylä
 
Kuvaus:

Rovaniemen kaupungin luoteispuolella sijaitseva Ylikylä lukeutuu Ounasjokivarren vanhimpaan asutukseen. Kylän talot sijaitsevat peltojen ympäröiminä joen länsirannalla. Aikoinaan suuresta kylässä on enää neljä perinteisen asunsa säilyttänyttä talouskeskusta, joista mainittakoon Ylikunnari ja Ranta-Törmänen.