Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Ruikan kylä
 
Kuvaus:

Maisemakokonaisuus Ruikan kylän Rantaraappanasta Mäkiruikkaan saakka antaa edustavan kuvan Kemijokivarren vanhasta agraarimaisemasta, jolle on ominaista tiukasti rantaa seuraileva asutus. Ruikan kohdalla rantapellot ovat hieman avarampia. Vanhimpia alueen tiloista on Ala-Ruikka, jonka päärakennus on 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta. Tila on ollut samalla suvulla ainakin vuodesta 1542. Koko rakennusryhmä on hyvin hoidettu. Useimmat muut alueen rakennukset ovat 1800-lluvulta ja 1900-luvun alkupuolelta.