Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Jaatilansaari Kemijoessa ja Jaatilan kylä
 
Kuvaus:

Jaatilansaaressa ja Jaatilan kylässä Kemijokivarren rantapellot muodostavat laajan yhtenäisen maisemakokonaisuuden. Alueella on säilynyt runsaasti vanhaa talonpoikaista rakennuskantaa. Vanhimmat päärakennukset ovat 1700-luvun puolelta, usiemmat 1800-luvun jälkipuolelta ja 1900-luvun alusta.