Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksänmaa
 
Kirkonmäki ja Puotimäki
 
Kuvaus:

Jäppilän kirkonkylä on säilyttänyt perinteisen mittakaavansa. Erityisesti kirkko ympäristöineen muodostaa yhä tasapainoisen kokonaisuuden järvenrantamaisemassa. Kirkonkylän etelälaidalla, valtateiden risteyksessä on Puotimäen vanha liikekeskus, joka osin uusiutuneenakin on yhä omaleimainen kokonaisuus.
-Jäppilän puukirkko on rakennettu 1870-72 (1862, F.Öhman). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa kiviaitoineen. Kirkonmäellä sijaitsee myös hirsinen lainajyvästö vuodelta 1882. Se on museokäytössä.
-Kirkkotien varrella sijaitsee Jäppilän vanha kievaritalo.
-Kirkonkylän vanha kansakoulu on rakennettu 1895 ja laajennettu 1905.
-Kirkkoherranpappila on rakennettu 1877. Puistomaiseen pihaan liittyy aitta ja maakellari samalta ajalta.