Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Muurolan rautatieasema
 
Kuvaus:

Muurolan rautatieasema on rakennettu1946. Asemaan liittyy samanikäisten asuinrakennusten yhtenäinen ryhmä.