Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Saarenputaan silta
 
Kuvaus:

Saarenputaan teräsbetonisilta on rakennettu 1924.