Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Marrasjärven kylä
 
Kuvaus:

Marrasjärven pienen kylän asutus periytyy 1770-luvulta. Kylässä on tosin tätäkin ajankohtaa vanhempi, 1735 rakennettu Nätyngin aitta vuodelta 1735. Se on siirretty muualta. Kylän rakennukset säästyivät sodan tuhoilta. Yhtenäsimpiä rakennusryhmiä ovat Kenttälä, Kallio, Kaishannu, Rauhala ja Niemelä sekä erillään sijaitseva Ylitalo. Monet niistä muoodostavat ehjiä pihapiirejä.