Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Ounasjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ounasjoki muodostaa jokivarren törmällä sijaitsevine asutuksineen ja kapeina vyöhykkeinä olevinen viljelyksineen vaikuttavan maisemakokonaisuuden. Rakennuskannaltaan maisema on säilynyt ehkä parhaiten välillä Jääskö-Meltaus-Patokoski.
-Jääskön kylä on saanut asutuksensa 1600-luvun alussa. Kylän talot on siirretty viime vuosisadan jälkipuolella Jääskönsaaresta joen itärannalle. Vanhaa rakennuskantaa on yhä Ala-ja Ylijääskön tiloilla sekä Murtoniemessä.
-Meltauksen sahan vanhassa päärakennuksessa, joka on 1870-luvulta, on toiminut viime vuosikymmenet Meltauksen lastenkoti. Varsinainen lastenkotirakennus on vuodelta 1954.
-Patokosken kylässä muodostavat kolmen tilan, Mäkisen, Mäkelän ja Mäenpään rakennukset mielenkiintoisen kokonaisuuden.