Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Niesin kylä
 
Kuvaus:

Pienen Niesijärven luoteispäässä sijaitseva Niesin kylä ja Niesiniemi muodostavat arvokkaan kulttuurimaiseman. Rakennuskannaltaan kylä on perinteinen ja yhdessä rantaviljelysten kanssa hyvin harmoninen. Vanhin kylän päärakennuksista on Rantaholmi, joka on 1700-luvun puolivälistä. Muut asuinrakennukset ovat 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta.