Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Auttikönkään uittopato ja uittoruuhi
 
Kuvaus:

Kemijokeen laskevassa Auttijoessa on Auttiköngäs, jonka putouskorkeus on n. 16 metriä. Uittoa varten on rakennettu kosken kohdalle uittopato ja uittoruuhi, jotka on säilytetty ja kunnostettu.