Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksänmaa
 
Kivimäen rakennusryhmä, Syvänsi
 
Kuvaus:

Kivimäen tiivis rakennusryhmä sijaitsee keskellä peltoaukeaa antaen edustavan kuvan tyypillisestä savolaisesta talonpoikaisarkkitehtuurista. Suorakulmaista pihapiiriä rajaavat vuosisadan vaihteessa rakennetut asuinrakennus, navetta ja aitat. Tiet ja pellot on aidattu kivi- ja riukuaidoin.