Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Salla
 
Sallan kirkko
 
Kuvaus:

Sallan kirkko on rakennettu 1947 pidetyn yleisen arkkitehtuurikilpailun tuloksena 1949-50 (E.Eerikäinen - O.Sipari). Tiilestä ja betonista rakennettu kirkko on merkittävimpiä jälleenrakennuskauden kirkkoja. Muodoltaan se on suorakaiteinen pitkäkirkko, johon liittyy matala siipi. Korkean harjakaton lappeet ulottuvat hyvin alas. Kirkkosalia kattaa tukirakenteet paljastava betoniholvi. Samanikäinen erillinen kellotapuli on muodoltaan nelisivuinen, korkea särmiö. Kirkolla on huomattava asema maisemassa.