Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Simo
 
Simonkylä
 
Kuvaus:

Asutus on vakiintunut Simojoen suulle jo 1400-luvulla. Simonkylä on laaja viljelymaisemakokonaisuus, jossa on monia perinteisen rakennuskantansa säilyttäneitä taloja. Edustavimmillaan talot ovat vanhan Simonkylän paikallistien varrella, missä kyläasutuksella on nauhamainen luonne. Useimmat Simonkylän vanhoista päärakennuksista ovat 1800-luvulta ja näyttäviä erityisesti vaihtelevien kuistiratkaisujensa vuoksi.
-Vasankarin entisen sahan lähellä on kiinnostavaa rakennusknataa, jokoussa Mansikkaniemen edustavasti rakennettu päärakennus. Vasankarin tien varressa on Lammassaaren tilojen tiivis ryhmä, joka kertoo lohikellareineen kalastuksen merkityksestä seudulla.
-Simonkylän tie on n. kolmen kilometrin osuudelta nimetty museotieksi.