Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Simo
 
Karsikon ent. kalastajakylä
 
Kuvaus:

Karsikon niemen kaakkoisrannalla on neljän tiiviisti toisiinsa tukeutuvan talon merellinen ryhmä. Viime vuosisadalta olevien harmaantuneiden talojen lomitse kiemurtelee tie meren rantaan. Taloissa on asunut kalastajia ja luotseja.