Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sodankylä
 
Sodankylän vanha kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Sodankylän vanha hirsinen tukipilarikirkko on rakennettu 1689. Sen on sanottu olevan Suomen parhaiten ja koskemattomimpana säilynyt puukirkko. Suorakaiteen muotoiseen runkohuoneeseen liittyy pohjoisen puolella sakaristo. Pitkillä sivuilla on yksi tukiarkkupari. Kirkkosalin lautainen tynnyriholvaus on vuodelta 1703. Kirkko entistettiin museoviraston johdolla 1979-80. Samalla rekonstruoitiin kirkkomaata ympäröivä hirsiaita.
-Sodankylän uusi kirkko rakennettiin harmaakivestä 1859 (1851, IK/L.I.Lindqvist). Se on muodoltaan päätytornillinen pitkäkirkko. Torniosa on puusta.