Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksänmaa
 
Kivelän rakennusryhmä
 
Kuvaus:

Syvänsin rannalla sijaitseva Kivelän talonpoikaistila muodostaa rakennuksineen ja ympäröivine peltoineen yhtenäisen kokonaisuuden. Päärakennus on peräisin 1800-luvulta. Pihapiiriä rajaa pohjoissivulta harvinaisen suuri ja hyvin säilynyt kivinavetta, joka on rakennettu vuosina 1882 ja 1886. Neljä 1800-luvun aittaa muodostavat suojaisan kujan pihan itäpuolelle.