Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sodankylä
 
Seipäjärven kylä
 
Kuvaus:

Seipäjärven kyläkeskus sijaitsee samannimisen järven itärannalla. Kylässä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa mm. Aholan, Järvenpään, Peltolan, Niemelän, Junttilan, Pihlajaharjun ja Pekkalan tiloilla. Viimeksi mainittu on ollut taiteilija Toivo Pekkalan kotitalona. Sen päärakennus on vuodelta 1876.