Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sodankylä
 
Kieringin kylä
 
Kuvaus:

Kieringin vanha maatalouskylä sijaitsee Riipijoen varrella. Asumukset ja pellot ovat laakealla, puuttomaksi raivatulla kumpareella, josta avautuu näkymät metsäisille vaaroille ja tulvaniityille. Kylän rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.