Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tervola
 
Peuran kylä
 
Kuvaus:

Peuran kylässä on säilynyt omana kokonaisuutenaan Vanha- ja Uusi-Lampelan talot. Vanha-Lampelan päärakennusta on sanottu Tervolan vanhimmaksi asuinrakennukseski. Se lienee ainakin osittain 1700-luvun lopulta. Se on pihapiireineen ja aittaryhmineen erittäin hyvin säilynyt.