Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tornio
 
Tornion raatihuone ja Pormestarintalo
 
Kuvaus:

Tornion raatihuone ja pormestarintalo muodostavat merkittävän näytteen vanhan Tornion keskeisisitä rakennuksista. Vanha, puinen raatihuone on rakennettu 1874. Puistolana ja Pormestarintalona tunnettu puurakennus on rakennettu pormestari Cedermanille 1866. Rakennuksella on paitsi kulttuurihistoriallista myös rakennushistoriallista arvoa.